Sobre el contingut multimèdia utilitzat

Les imatges dels videojocs, les pel·lícules, els àlbums i els llibres es poden utilitzar sempre que es realitzi un ús justificatiu de la imatge, entenent-se per ús justificatiu aquell que busca dotar d'una informació i no beneficiar-se de l'explotació d'aquesta imatge, s'hauria de considerar un ús autoritzat. Dit per Yasmina I. Glez. Müller, advocada Canària especialitzada en Propietat Intel·lectual i Industrial.

Respecte a la música i tràilers utilitzats en l'aplicació són trets d'una versió de l'api oficial de YouTube. Aquesta aplicació no ha sigut creada per ús comercial, és una aplicació merament informativa, per tant, es justifica l'ús dels vídeos. El codi utilitzat pels vídeos ha sigut tret del GitHub de Pierfrancesco Soffritti en el seu GitHub trobareu una explicació més extensa sobre els termes i condicions d'ús de YouTube.

Les icones utilitzades en aquesta aplicació han sigut creades per nosaltres o tretes de les següents pàgines:

Les imatges pels àlbums han sigut tretes de Google i de Spotify. Les imatges pels jocs de les pàgines oficials o de plataformes com Steam. Les imatges de les sèries de les plataformes corresponents com TV3 o també de Google. Finalment, els llibres o de les pàgines de compra o de Google.

Sobre l'aplicació

La nostra aplicació ha sigut creada amb la intenció de difondre continguts en català i a la vegada poder promocionar i impulsar l'ús de la llengua catalana.

Està enfocada a l'audiència general, no n'hi ha restricció d'edat, qualsevol pot informar-se via les seccions creades. Raó per la qual també n'hi ha variació de seccions, tenim una secció dedicada a la música catalana, un altre a les sèries, pel·lícules i documentals catalans, un altre als jocs disponibles traduïts en català i per últim llibres catalans.

A través d'aquesta aplicació es pot saber en quina plataforma trobar tot aquest contingut o on poder comprar-ho. Facilita enllaços cap a tots els llocs i està feta amb un disseny intuïtiu i fàcil per l'usuari.

Tipus de llicencia de l'aplicació i web

La nostra aplicació i web utilitzen la llicencia de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Per tant es pot compartir i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format. Es pot adaptar, remesclar, transformar i crear a partir del material. Però amb els termes següents:


Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.

NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.

CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

No hi ha cap restricció addicional — No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet.